วงแตกชาวบ้านนับร้อยประท้วงสร้างแพนท์ปูนสัตหีบ ขณะเข้าชี้แจงการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.63 ชาวบ้านจำนวนกว่า 100 คน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ไม่พอใจถือป้ายประท้วง โครง การก่อสร้างโรงงาน ผลิตปูนสำเร็จหรือแพนท์ปูน บริษัท ศลิตา คอนกรีต จำกัด ในพื้นที่ หมู่ 7 ถ.สายทุ่งโปรง ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ขณะเข้าชี้แจงโครงการก่อสร้างซึ่งอาจมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ มี นาวาโท อดีต นิลทิรัง ประธานชุมชนบ้านหนองหิน หมู่ 7 เชิญประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงโครงการก่อสร้าง มี นาย นที ดิษฐบรรจง ปลัดเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เป็นผู้แทน ดร.ศิริพร ปิ่นล่ม นายก ทต.เกล็ดแก้ว เข้าร่วมประชุมชี้แจง


ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทราบแล้วว่าจะมีโครงการก่อสร้างแพนท์ปูนสำเร็จ ดังกล่าว ต่างนำป้ายมาประท้วงโครงการก่อสร้างด้วยข้อความต่างๆ อาทิ หนูไม่ต้องการอากาศเป็นพิษ,ลูกหลานเราไม่เอา โรคปอดและผิวหนัง,พวกเราไม่ต้องการแพนท์ปูน, โปรดเห็นใจชาวบ้านหมู่ 7 ด้วย และมีข้อ ความโจมตี ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอีกมากมาย ในขณะผู้แทนของบริษัท พยายามเข้าชี้แจง แต่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ยอมรับฟังต่างตะโกนโห่ร้องด้วยความไม่พอใจ จนต้องยุติการประชุมชี้แจงในวันนี้ พร้อมกับจะร่วมลงชื่อคัดค้านการก่อสร้างจนถึงที่สุด

และก่อนแยกย้ายกันกลับยังได้เผารายชื่อผู้ลงนามร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วยความไม่พอใจของชาวบ้านกว่า 100 คน ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังโครงการก่อสร้างแพนท์ปูนสำเร็จ ดังกล่าวด้านนาย ณัฐพงศ์ ขอดทอง ผู้แทนบริษัท ศลิตา คอน กรีต จำกัด กล่าวว่า โครงการก่อสร้างแพนท์ปูน ดังกล่าว ได้ปรับพื้นที่โครงการก่อสร้างบนพื้นที่ 7 ไร่ และเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน โดยมีสัญญาเช่า 10 ปี ซึ่งในวันนี้ ตั้งใจจะนำแผนและโครงการก่อ สร้าง รวมถึงการป้องกันมลพิษต่างๆ มาทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ แต่ไม่สามารถชี้แจงได้ จึงได้ยุติการชี้แจงโครงการฯ ไปก่อน และจะนำเรื่องเสนอเจ้านายเจ้าของโครงการต่อไป

################################

สำนักข่าว RATCHATA NEWS ศูนย์ข่าวชลบุรี ……………….นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.