ไออาร์พีซีส่งเสริมนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเกษตรชุมชน

ไออาร์พีซีส่งเสริมนวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์เพื่อเกษตรชุมชนนาตาขวัญ หวังสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีรายงานว่า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย นายธีรพล สระแก้ว เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ และนายสุวัฒน์ ทวีสัตย์ หัวหน้างาน ส่วนเอสเอเอ็นและนาโนเคมิคอล

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนของกำนันสุกิจ คุ้มภัย อดีตกำนันตำบลนาตาขวัญ ที่หมู่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.ระยอง พร้อมให้คำแนะนำและทดลองการใช้นวัตกรรมใหม่ของ “การฝังเข็มสาร ซิงค์ออกไซด์” ทางลำต้นของต้นทุเรียน 1 ต้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 3 จุด

ซึ่งต้องเติมซิงค์ออกไซด์นาโนทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน และติดตามผลหลังจากที่ได้ทดลองแล้ว เพื่อบำรุงรักษาต้นทุเรียนที่มีใบเหลืองและโรคเชื้อราให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์สามารออกผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน

บรรยากาศในสวนพืชทางการเกษตรที่ให้ผลผลิตดีขึ้นกว่าเดิม

/////////////////////////////////////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 085-157-7465 ศูนย์ข่าวพัทยา : เก่ง พัทยา ณ.สงขลา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.