จังหวัดเชียงรายประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ชั้นประถมมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมมาภรณ์มงกุฎไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมในพิธี

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราการ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สถานที่อันเหมาะสม
สำหรับจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทยได้มอบให้สำนักงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย สังกัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยในปี 2563 มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 39 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 18 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 21 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อตัวเอง และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติมงกุฎไทย ชั้นสายสะพายในครั้งนี้

/////////////////////////////////////////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS
ข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
22/03/64

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.