รมช.เกษตรฯ “ธรรมนัส พรหมเผ่า”ตรวจราชการ จ.ชลบุรี เดินหน้าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร

เมือวันที่ 14 มิ.ย.64 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชลบุรี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีศักยภาพสูงสู่การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีจุดยืนทางด้านการท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแข่งขันด้านการผลิต การแปรรูป และการส่งออกของภาคการเกษตร ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จำนวน 649,749 ไร่ มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรแล้วจำนวน 19,757 ราย เนื้อที่ 454,192 ไร่ และมีพื้นที่คงเหลือ 77,157.48 ไร่ ซึ่งทาง ส.ป.ก. พร้อมจะเร่งรัดจัดสรรที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้มีการศึกษาและพิจารณาพื้นที่ ส.ป.ก. บริเวณอำเภอบางละมุง จำนวน 86,657 ไร่ มีศักยภาพใช้พัฒนาเป็นเมืองใหม่อัจฉริยะในพื้นที่ EEC ประมาณ 62,500 ไร่ โดยได้สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเสร็จ จำนวน 680 ราย คิดเป็นพื้นที่ 20,561 ไร่ ในส่วนของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทาง ส.ป.ก. จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

 นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องเกษตรกร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 โดยมอบให้แก่ตัวแทนชุมชุม ชุมชนละ 50 ชุด ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.บางละมุง ศาลาเอนกประสงค์หนองผักกูด หมู่ 13 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านโรงน้ำตาล หมู่ 11 และศาลเจ้าแม่ทับทิมบ้านชากแง้ว หมู่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

///////////////////////////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 063-763-4284 ศูนย์ข่าวพัทยา : เก่ง ณ.สงขลา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.