สน.บางกอกใหญ่ จัดปฐมนิเทศ คณะกรรมการกต.ตร.พร้อมทำงานสนับสนุนตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ปฐมนิเทศ (กต.ตร.)พร้อมทำงานสนับสนุนตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจ บ่ายวันนี้มีการปฐมนิเทศ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) สน.บางกอกใหญ่ ณ ห้องประชุม  สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ ชั้น 3 เขตบางกอกใหญ่ กทม.

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง กต.ตร. ได้เดินทางไปลงทะเบียนที่ห้องประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศในครั้งนี้ นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.ได้รับการต้อนรับจากพ.ต.อ.จุมพล คณานุรักษ์ ผกก.สน.บางกอกใหญ่ ,พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ รอง ผกก.ป.สน.บางกอกใหญ่, พ.ต.ท.ฉัตรชัย เอี่ยมอ่อง รอง ผกก.(สอบสวน), .พ.ต.ท.วัลลภ เจริญสุข รอง ผกก.(สส), พ.ต.ท.รัติศัย นิลน้อย สว.จร. ในฐานะประธานปฐมนิเทศให้การต้อนรับ โดยมี พ.ต.ท.กมลเทียน ขุมเหล็ก สว.ธร.สน.บางกอกใหญ่ กล่าวรายงานถึงการจัดการปฐมนิเทศในครั้งนี้หลังจากนั้น พ.ต.อ.จุมพล คณานุรักษ์ ผกก.สน.บางกอกใหญ่ ได้เปิดการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการท่ามกลาง คณะกรรมการกต.ตร.สน.บางกอกใหญ่  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามระเบียบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพุทธศักราช 2549 ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ สน.บางกออกใหญ่

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ กต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่กต.ตร.ทั้งหมด 9 ท่านได้แก่ นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธานกต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ นายสมพงษ์ สนองอุทัย รองประธานกต.ตร.- นายกลิน พิพัฒน์อนันต์กุล รองประธานกต.ตร.-นายชัยยุทธ สุวรรณเสนีย์ กต.ตร.- นายสมเกียรติ เลิศกาญจนาพร กต.ตร.- นายอดิเทพ เกษร กต.ตร.- นายกฤษฎา จุลชาต กต.ตร.- นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.- ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช กต.ตร.-นายอธิวัฒน์ อมรวีระวัฒน์ (ผอ.สำนักข่าวฮอตนิวส์ไทยแลนด์) ที่ปรึกษาประธานกต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายวันชัย ลาภวิไลพงศ์ ประธานกต.ตร.สน.บางกอกใหญ่ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกต.ตร.สน.บางกอกใหญ๋

โดยมีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารตำรวจ  ของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่ สน.บางกอกใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนในชุมชนและหมู่บ้าน ทั้งต้องการให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทตามนัยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ รวมตลอดทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการบริหารราชการของประเทศ ดังนั้นในการกำหนดองค์ประกอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจในปัจจุบัน

จึงกำหนดให้มีสัดส่วนของประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆที่เป็นผู้ใช้บริการของตำรวจ พร้อมทั้งให้เข้าร่วมเป็นกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสถานีตำรวจ เปิดโอกาสให้ตำรวจประชาชนหรือผู้บริหารสามารถเป็นประธานคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการทำงานตำรวจ สน.บางกอกใหญ่ ในการประสานการตรวจสอบและติดตามการ ปฏิบัติงานของตำรวจ รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น มีระบบการบริหารการจัดการที่คล่องตัว เป็นอิสระภายในกรอบของ กฎหมาย มีการกระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ตรวจสอบ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแก่ตำรวจอย่างเป็น ระบบ เป็นองค์กรที่นำนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุ ผลตามนโยบายระดับชาติที่กำหนด รวมทั้งนำความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กลับขึ้นสู่ กระบวนการกำหนดนโยบายระดับชาติ ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

////////////////////////////////////

สำนักข่าว RATCHATA NEWS 063-763-4284

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.