ด่วน!ชาวบ้านวัดจันทร์ใน กทม. รวมตัวประมาณกว่า 100 คน คัดค้านคำสั่ง เจ้าคณะกทม.แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในรูปใหม่ ชี้คุณสมบัติไม่เหมาะสมมาปกครองวัดจันทร์ใน..มิพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตขอให้ตรวจสอบพระสองรูปมีเงินหายไปจากงานศพกว่าล้านบาท

เมือวันที่ (19 มิ.ย.64) เวลา 13.00 น. ที่วัดหัวลำโพง มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 100 คนรวมตัวกันประท้วงอยู่ภายในวัดหัวลำโพง กทม. เพื่อคัดค้านกรณีที่ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง จะมีคำสั่งแต่งตั้ง พระมหาวีรวงศ์ วีรว์โส  เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน

เมื่อผู้สื่อข่าวไปถึง ปรากฏว่ากลุ่มชาวบ้านประมาณ 100 คนได้รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือกับ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง   จึงได้ติดตามไปตรวจสอบ พบว่า พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง กำลังประชุมกับคณะสงฆ์อยู่ ก่อนที่จะอนุญาตให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าไปพบและยื่นหนังสือกับ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร  

จนกระทั่งหลังตัวแทน”ชาวบ้านวัดจันทร์ใน” แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.  เข้าพบแล้วยื่นหนังสือต่อ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แล้วก็กลับออกมาเพื่อจะเดินทางไปยื่นหนังสือกับทาง  พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร  เจ้าคณะ​เขตบางคอแหลม และเจ้าคณะเขต ต่อไป

ทั้งนี้ชาวบ้านวัดจันทร์ในยังได้เข้ายื่นหนังสือต่อพระครูสมุห์​วิจิตร อมโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดจันทร์​ใน​
เพื่อเรียกร้องให้ทำการตรวจสอบกรณีที่พระในวัด 2 รูปอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจ(งานศพ)​ และยังไม่ได้นำเงินมาคืนหรือรับการลงโทษใดๆจากทางคณะสงฆ์​ ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงกับการแต่งตั้งพระมหาวีร​วงศ์​เป็นเจ้าอาวาสวัดในครั้งนี้

ภายหลังจากที่  พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ได้รับหนังสือคัดค้านจาก “ชาวบ้านวัด​จันทร์ใน” พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ก็ได้บอกกล่าวกับทาง “ชาวบ้านวัดจันทร์ใน” ที่ได้มายื่นหนังสือคัดค้าน ถึงขั้นตอนในการพิจารณาแต่งตั้งว่าในขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งแต่อย่างใด และอยู่ในช่วงระหว่างชุมนุมสงฆ์เพื่อพิจารณาจากคณะมหาเถระสมาคม และคณะสงฆ์ตามลำดับ

ถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม ของพระมหาวีรวงศ์ วีรว์โส ที่จะเข้ามาดำรงค์ตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ทั้งนี้ในการรับหนังสือในวันนี้ทาง พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง จะได้นำเอกสารและหลักฐานต่างๆไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเป็นข้อมูลในการหารือต่อคณะกรรมการเถระสมาคมพิจารณาถึงการแต่งตั้งพระรูปหนึ่งรูปใดที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ต่อไป

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.