พัทยาดราก้อนอนุเคราะห์พื้นที่ให้เมืองพัทยาใช้แจกจ่ายสิ่งของให้ประชาชนกระทบโควิด รองรับแหลมบาลีฮาย

พัทยาดราก้อนอนุเคราะห์พื้นที่ให้เมืองพัทยาใช้แจกจ่ายสิ่งของให้ประชาชนกระทบโควิด 200-300 คน รองรับแหลมบาลีฮาย เผยยอดคนบริจาควันละประมาณ 10 ราย

จากการแพร่ระบาดของโรคิตดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผู้ใจบุญใจกุศลจำนวนมากต้องการช่วยเหลือแจกสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบในเขตเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เมืองพัทยาจึงกำหยดใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา แหลมบาลีฮาย เป็นสถานที่หลักเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนั้น

มีรายงานว่า เมืองพัทยายังได้กำหนดใช้ในส่วนของพื้นที่ว่างหน้าโครงการพัทยาดราก้อน หลังได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของพื้นที่ให้เมืองพัทยาสามารถใช้เป็นจุดแจกสิ่งของให้กับประชาชนผู้ไดรับผลกระทบได้ แต่จะสามารถรองรับได้ประมาณ 200-300 คนเท่านั้น เป็นการรองรับการแจกสิ่งของอีกแห่งหนึ่งต่อจากแหลมบาลีฮายที่จะรองรับผู้รับแจกตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

สอบถาม นางสาวมลทิพย์ วรพาน เจ้าหน้าท่ีเทศกิจเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้ได้รับอนุเคราะห์จากเจ้าของโครงการพัทยาดราก้อนให้เมืองพัทยาสามารถใช้แจกจ่ายสิ่งของและอาหารจากผู้ใจบุญี่ติดต่อประสานไปยังศาสาว่าการเมืองพัทยาเพื่อประสงค์จะช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่เทศกิจจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวน 4 นาย ร่วมกับทีมงานจิตอาสาอีก 14 คน คอยดูแลจัดระเบียบผู้เข้ารับแจกอาหารให้เป็นไปตามมาตรการ

ทั้งนี้แต่ละวันพบว่าจะมีผู้ใจบุญใจกุศลเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 10 ราย จะนำสิ่งของมาแจกซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มผู้ใจบุญขาจรหากต้องการจะใช้พื้นที่ตรงนี้แจกสิ่งของก็สามารถนำาได้เช่นกัน โดยจะทำการแจกตั้งแต่ช่วงเช้าจนกว่าจะหมดรายการผู้ใจบุญที่ประสานผ่านเมืองพัทยาไปแต่ละวัน

ทั้งนี้แต่ละวันพบว่าจะมีผู้ใจบุญใจกุศลเฉลี่ยแล้วประมาณวันละ 10 ราย จะนำสิ่งของมาแจกซึ่งไม่รวมถึงกลุ่มผู้ใจบุญขาจรหากต้องการจะใช้พื้นที่ตรงนี้แจกสิ่งของก็สามารถนำาได้เช่นกัน โดยจะทำการแจกตั้งแต่ช่วงเช้าจนกว่าจะหมดรายการผู้ใจบุญที่ประสานผ่านเมืองพัทยาไปแต่ละวัน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.