“เฉลิมชัย” ปรับกลยุทธ์สื่อสาร แถลงข่าวผ่านระบบ ZOOM Meeting ฝ่าวิกฤตโควิดแบบ New Normal

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ และเข้มงวดในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไปจากเดิม สร้างวิถีความปกติใหม่ (New normal) ทั้งการการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และปรับตัวเป็นการทำงานทางไกล หรือการประชุมแบบออนไลน์ ขณะเดียวกันการสื่อสารเผยแพร่ชี้แจงข่าวสารแก่สาธารณชน ยังคงเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญ โดยทุกวันจันทร์ เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการพูดคุย และให้ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ ผ่านการ Live สด “เกษตรบอกข่าว” ในเพจ Facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกวันพุธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น. จะมีการสรุปข่าวและภารกิจที่สำคัญในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านการ Live สด ในรายการ “ชาวเกษตรอัปเดตข่าว” ในเพจ Facebook : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ทีมโฆษกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแพลตฟอร์มในการสื่อสารเพิ่มขึ้น เพื่อชี้แจงข่าวสารแก่สื่อมวลชนในรูปแบบ New normal โดยจะมีการใช้โปรแกรม ZOOM ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์ที่มีฟีเจอร์ครบครัน และในระยะต่อไปอาจขยายไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ เช่น Clubhouse เป็นต้น โดยจะร่วมมือกับโฆษกทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมาตอบโจทย์ในการกระจายข่าวสารไปยังสื่อมวลชนและสาธารณชนให้มากขึ้น

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การแถลงข่าวรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสร้างการรับรู้ออกสู่สาธารณชน โดยจะมุ่งเน้นในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ ผลกระทบต่อภาคเกษตรในช่วงโควิด-19 มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง นโยบายใหม่ๆ ของกระทรวงเกษตรฯหรือการประชุมที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งข่าว Fake News ที่ต้องเร่งชี้แจง เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มช่องทางการแถลงข่าวแบบออนไลน์ จะทำให้สื่อมวลชนได้รับทราบสถานการณ์ ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้ทันท่วงทีและอยู่ที่ไหนก็สามารถร่วมการแถลงข่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา

#RATCHATA #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #โควิด19 #NewNormal #WorkfromHome #social distancing

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.