เทศบาลเมืองหนองปรือเปิดรับลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด วันแรกประชาชนคึกคัก รับครอบครัวละ 1,000 บาท

บริเวณโดม สวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะประชาชน หลังเทศบาลได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยโควิด ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยพบว่าประชาชนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือทยอยนำเอกสารเดินทางมาลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่รับเปิดลงทะเบียนระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น.

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหนองปรือให้ความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือในการเบื้องต้น ซึ่งในอนาคตจะมีการช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อยากฝากชี้แจงกับประชาชนชาวบ้านหนองปรือผ่านไปยังสื่อมวลชนในประเด็นที่มีข้อซักถามว่าทำไมทางเทศบาลจัดช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาดเพียง 1,000 บาท ซึ่งแตกต่างจากเมืองพัทยาที่เยียวยาถึง 2,000 บาท

ในเรื่องนี้อยากชี้แจงว่าด้วยความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเมืองพัทยาเป็นเมืองปกครองพิเศษที่สามารถจัดเก็บและบริหารงบประมาณท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง แตกต่างจากระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรูปแบบของเทศบาล ความหนาแน่นของประชากร และสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจึงมีความแตกต่างกัน ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้นำงบประมาณมาจัดสรรช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้น จึงอยากจะทำความเข้าใจตรงนี้ ว่าไม่มีตัดทอนงบประมาณ เป็นการจัดสรรตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ระบบการเงินของเทศบาลมีปัญหาตามมา เพราะยังมีอีกหลายเรื่องในท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการ

……………………

#RATCHATANEWS #โควิด19 #เทศบาลเมืองหนองปรือ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.