ประธานสภาและสมาชิกเมืองพัทยา ยุติ! บทบาทลาออก พ้นหน้าที่โดยปริยายตามกฎหมาย

ประธานสภาเมืองพัทยาเผย สม.ยื่นหนังสือลาออกไม่ทราบเหตุผล ส่งผลให้ สม.ที่เหลือมีจำนวนไม่ครบกึ่งหนึ่งตามกฎหมายที่ต้องยุติบทบาทอำลาตำแหน่ง

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เปิดเผยว่า คสช.ได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559

จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 12 คน ต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 ราย ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น และเกษียณอายุราชการไปทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง 8 คน

การประชุมสภาเมืองพัทยาที่ผ่านมา สมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน คือ นายวันต์ หนาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยไม่ทราบเหตุผล จึงทำให้เหลือสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพียง 4 คน ไม่ครบกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด

ทำให้สมาชิกที่เหลืออีก 4 คน คือนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ทั้งหมด

ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าสมาชิกที่เหลือต้องหมดหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพราะมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางรองปลัดเมืองพัทยาเร่งทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีว่าจะดำเนินการเสนอแต่งตั้งใครมารับตำแหน่งต่อไป

……………

#RATCHATANEWS #เมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.