“นายสนธยา คุณปลื้ม” นายกเมืองพัทยาชง มท.เสนอยุบสภาเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาแจงส่งเรื่องเสนอมหาดไทยยุบสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ ก่อนรอผู้ว่าฯ สรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่จำนวน 12 คน ภายใน 15 วัน และประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน หลังทำการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้น

กรณีความวุ่นวายของสภาเมืองพัทยา ที่มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลให้สมาชิกมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สมาชิกที่เหลือจึงต้องยุติบทบาทหน้าที่ลงไปตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 ที่ผ่านมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวเมืองพัทยาได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อไปแล้ว การลาออกของสมาชิกสามารถกระทำได้ ขณะนี้ต้องรอในส่วนของการแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ ถึงแม้จะมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 60 ไปแล้ว แต่ประกาศ คสช.มีข้อยกเว้น

โดยเฉพาะคำสั่งที่ 1/2557 และคำสั่งที่ 85/2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ เมืองพัทยาจะได้นำเสนอเรื่องต่อยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกาศยุบสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ จากนั้นกระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่จำนวน 12 คน ภายใน 15 วัน หลังได้รับหนังสือคำสั่ง และจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน

คุณสมบัติของสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้นจะต้องเป็นไปตามคำสั่งเดิมคือจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในท้องถิ่น การศึกษา กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยจำนวน 2 ใน 3 จะต้องเป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการเกษียณระดับซี 8 ขึ้นไป โดยไม่ได้ห้ามว่าจะเป็นอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยามาก่อน

นายสนธยา กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ไม่ได้รู้สึกห่วงว่าเมื่อสภาเมืองพัทยาว่างลงจะมีผลต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 หรือไม่ เพราะขณะนี้เรื่องได้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และคาดว่าจะมีผลภายในเร็ววันนี้ รวมถึงการสรรหาตัวสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะทันในการพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายนและสามารถประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ได้ เพราะทุกอย่างมีการพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆไปแล้วรอเพียงการอมุติจากสภาเมืองพัทยาชุดใหม่เท่านั้น แต่หากเกิดปัญหาขัดข้องเมืองพัทยาก็สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายของปี 2564 หรืออาจประกาศใช้งบประมาณช้าไป 1 เดือนซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไร

สำหรับการประชุมสภาเมืองพัทยานัดล่าสุดได้มีการหยิบยกกรณีของการขออนุมัติงบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปี เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดมูลค่า 200 ล้านบาท ก่อนอดีตประธานสภาเมืองพัทยาจะมีคำสั่งสั่งให้มีการลงคะแนนทางลับ ซึ่งมองว่าการลงคะแนนทางลับควรจะเป็นเรื่องของสถาบันและความมั่นคง และมีคำสั่งให้พิจารณาโครงการใหม่อีกครั้ง ก่อนปิดการประชุม

ในส่วนของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และคาดว่าจะมีผลภายในเร็ววันนี้ รวมทั้งการสรรหาตัวสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะทันในการพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ต่อไป แต่หากเกิดปัญหาขัดข้องเมืองพัทยาก็สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายของปี 2564 หรืออาจประกาศใช้งบประมาณช้าไป 1 เดือนได้ด้วยเช่นกัน

…………………….

#RATCHATA NEWS #การเมือง #โควิด19 #นายกเมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.