ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ฉีด! เมืองพัทยาประกาศรายชื่อ 500 คน ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “เมืองพัทยาพร้อม” ฉีด ซิโนแวค-แอสตร้า

ตามที่เมืองพัทยาจัดทำระบบการลงทะเบียน เมืองพัทยาพร้อม เพื่อสนับสนุนการรับวัคซีนให้กับประชาชนให้เกิดความครอบคลุม 70% สร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ รับแนวทางเปิดประเทศ 120 วัน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งรวมถึงประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยาและประชาชนผู้อาศัยที่ไม่มีทะเบียนอยู่ในเขตเมืองพัทยา ตามที่ได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.ถึง 31 ก.ค.64 ในเฟสแรกที่ผ่านมานั้น

นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า เมืองพัทยาได้ประกาศรายชื่อประชาชนสำหรับผู้อาศัยจำนวน  500 ราย ที่ลงทะเบียนผ่านระบบเมืองพัทยาพร้อม โดยประชาชนกลุ่มนี้แม้จะไม่ใช่ประชาชนท้องถิ่นเมืองพัทยา แต่เมืองพัทยาได้ทำการจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางมาให้บริการฉีดป้องกันโควิด จะเป็นวัคซีนซิโนแวคในโดสแรก และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในโดสที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ส.ค.64 นี้ ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา

สำหรับประชาชนผู้อาศัยในเมืองพัทยา 500 ท่านแรก ที่ได้รับวัคซีนจากทางส่วนกลางตามที่เมืองพัทยาผลักดันและจัดสรรมาให้ในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.64 ในเวลา 09.00-17.00 น. และวันอังคารที่ 17 ส.ค.64 ในเวลา 09.00-12.00 น.ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ 080-112 0225, 082-898 0425, 082-898 0308, 093-053 5261, 082-898 0399 และ 082-898 0178 ทั้งนี้หากท่านไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ให้ลำดับต่อไป

…………..

#สำนักข่าวRATCHATA NEWS #โรงพยาบาลเมืองพัทยา #เมืองพัทยาพร้อม #เมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.