ซีพีเอฟ ดูแลเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้มาตรการความปลอดภัยในช่วงโควิด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้ามาตรการ Seal ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดูแลสุขภาพพนักงานลดความเสี่ยง ป้องกันโรคโควิด-19 และโรคสำคัญในสัตว์ มุ่งดูแลเกษตรกรคอนแทรคฟาร์ม พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อเนื่อง เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารแก่ผู้บริโภค

นายสมพร เจิมพงศ์ รอง​กรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด โดยฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัททุกแห่งมีการซีล (Seal) ให้บุคลากรทำงานที่ฟาร์มพักอาศัยอยู่ภายในฟาร์ม งดการออกนอกพื้นที่ เพื่อการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการที่ดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่แล้ว ได้ถูกยกระดับการป้องกันสูงสุดทั้งโรคในสุกรและบุคลากร โดยเฉพาะระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Biosecurity) ที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการป้องกันโรคต่างๆ ที่ซีพีเอฟปฏิบัติมาโดยตลอด ช่วยให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพสูง ควบคู่กับการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน และเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร หรือคอนแทรคฟาร์ม อย่างต่อเนื่อง

“ซีพีเอฟ ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และมาตรการป้องกันโรคในสุกร และโควิด-19 แก่เกษตรกรคอนแทรคฟาร์มกับบริษัทมาโดยตลอด ทั้งการแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่มเกษตรกร การเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์ม และการอบรมผ่านออนไลน์ ทำให้เกษตรกรมีพื้นฐานความรู้และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในฟาร์มของตนเอง ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ทำให้เดินหน้าอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรทำ Seal ให้บุคลากรพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณฟาร์ม โดยยังคงได้รับการดูแลความเป็นอยู่และอาหารการกินที่เหมาะสม ตลอดจนใช้กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงการนำโรคต่างๆเข้าไปสู่ฝูงสัตว์ โดยคนไม่จำเป็นต้องเข้าไปในโรงเรือน เพราะสามารถมอนิเตอร์ผ่านกล้องได้ทุกที่ทุกเวลา ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยในอาหาร และเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารให้กับผู้บริโภค” นายสมพร กล่าว

ด้าน นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า นอกจากระบบไบโอซีเคียวริตี้ที่เข้มงวดขึ้นในทุกๆฟาร์ม เพื่อเป็นการป้องกันโรคสัตว์ปีกต่างๆ ที่ทำควบคู่กับการซีลพนักงานในฟาร์มและห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาดแล้ว บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยเน้นเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และหมั่นล้างมือ ซึ่งถือเป็นวิถีใหม่ (new normal) ที่ทุกคนถือปฏิบัติ จนกลายเป็นชีวิตประจำวันไปแล้ว ขณะเดียวกัน ยังมีการปรับกิจกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน ซึ่งจัดในสถานที่โล่งแจ้ง การรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่างและใช้ภาชนะส่วนตัว รับประทานเฉพาะอาหารปรุงสุกเท่านั้น และเน้นการทำความสะอาดในจุดสัมผัสร่วมให้บ่อยครั้งขึ้น

“ซีพีเอฟ ยังคงเน้นมาตรการป้องกันสูงสุดอย่างเคร่งครัด มีการประยุกต์ใช้มาตรการป้องกันโรคต่างๆ อย่างเหมาะสม พร้อมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันโรค ทั้งแก่บุคลากรของบริษัทและเกษตรกรคอนแทรคฟาร์มอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคที่ดี จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตเช่นนี้” นายสมคิด กล่าว

#RATCHATANEWS #ซีพีเอฟ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.