ผศ.ดร.สุรพล สินธุนาวา อดีตอุปนายกฝ่ายบริหาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมและร่วมเป็นแขกรับเชิญรายการ The FLOWs ThaiLand สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม โซเชี่ยล The FLOWs ThaiLand

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.สุรพล สินธุนาวา อดีตอุปนายกฝ่ายบริหาร สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เดินทางมาเยี่ยม สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล แพลตฟอร์ม โซเชี่ยล The FLOWs ThaiLand และร่วมรายการ The FLOWs ThaiLand ซึ่งมี อ.รัชฏะ สมรทินกร เป็นพิธีกร แลกเปลี่ยนมุมมองความคิด ค้นหาคำตอบในหัวข้อประเด็น การชุมนุมทางการเมือง..อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย? การเรียกร้องสิทธิเมื่อถูกละเมิด! และสิทธิในการปกป้องตนเองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแต่ละประเด็น ผศ.ดร.สุรพล ได้อธิบายได้อย่างแช่มชัด เข้าใจ ตรงประเด็น

ทั้งนี้ อ.รัชฏะ สมรทินกร ขอบคุณ ผศ.ดร.สุรพล สินธุนาวา ที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ และต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามผ่านแพลตฟอร์มทุกช่องทางออนไลน์ ซึ่งแต่ละประเด็นคำถามได้รับคำตอบจาก ผศ.ดร.สุรพล สินธุนาวา อย่างกระจ่างแจ้งแจ่มชัดเป็นอย่างดี

#RATCHATANEWS #TheFLOWsThailand #การเมืองก๋ากั่น #ผศ.ดร.สุรพล สินธุนาวา www.theflowsthailand.com

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.