อสส. จับมือ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงนาม MOU หวังพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน โดย ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของสองหน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ.ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ประธานอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการให้เกิดภูมิปัญญาและต่อยอดนวัตกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันนำไปสู่การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และกิจกรรม งานอนุรักษ์ งานวิจัย งานสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป  อีกทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#RATCHATANEWS #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.