ไพบูลย์ ถก กมธ. ด่วน! โละ 4 ประเด็นร้อน แก้ รธน.รื้อระบบเลือกตั้งชงรัฐสภาพิจารณาวาระ 2

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนัดประชุมกรรมาธิการฯ ด่วน ก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อทบทวน และตัดเนื้อหาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังมีกรรมาธิการ และ ส.ส. ส.ว. ทักท้วงการแก้ไขในมาตราที่ไม่มีความจำเป็น รวม 4 มาตรา อาทิ อำนาจ กกต.

ในการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ที่กรรมาธิการปรับแก้จาก 60 วันเป็น 30 วัน การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ กรณีเกิดการเลือกตั้งซ่อมเพราะเหตุทุจริตภายใน 1 ปี และบทเฉพาะกาลให้รัฐสภา ต้องปรับแก้กฎหมายประกอบการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันแต่วันที่รัฐธรรมนูญแก้ไขมีผลใช้บังคับ แต่ยังคงบทเฉพาะกาล ที่หากระหว่างนี้มีการเลือกตั้งซ่อมระหว่างนี้ให้ใช้ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเดิม โดยจะใช้ระบบบัตร 2 ใบ เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งถัดไป

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ มั่นใจว่า รัฐบาลจะอยู่ครบวาระ 4 ปี และยังไม่มีเหตุยุบสภา จึงจะไม่เกิดสุญญากาศทางการเมือง จากกรณีที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายประกอบยังไม่มีการแก้ไข และพรรคพลังประชารัฐ รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆ ก็เตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายประกอบการเลือกตั้งเพิ่มเติม ก่อนปิดการสมัยประชุมนี้

ส่วนการแก้ไขด่วนของกรรมาธิการครั้งนี้ จะทำให้การพิจารณาราบรื่นขึ้นหรือไม่นั้น นายไพบูลย์ ย้ำว่าแม้กรรมาธิการฯ จะไม่แก้ไข ก็จะผ่านการพิจารณา แต่เมื่อกรรมาธิการฯ แก้ไขแล้ว ก็จะทำให้การพิจารณาลดข้อถกเถียงไปมากขึ้น

#RATCHATANEWS #การเมือง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.