พรรคร่วมเสียงแตก “ภูมิใจไทย” งด! ออกเสียง แก้รธน.

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา ที่รัฐสภา พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โดยนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรค พร้อมตัวแทนส.ส.ของพรรค แถลงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งวันนี้ที่ประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. (มาตรา 83 และ 91) ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขรายมาตราในวาระที่ 2 หลังจาก กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว

นายภราดร กล่าวว่า แนวทางของพรรค ยึดหลักการและจุดยืนเหมือนเดิมตั้งแต่ต้น เราเสนอให้ตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งเป็นเรื่องเก่า และร่างฉบับนั้นไม่สามารถเดินหน้าสำเร็จได้ จากนั้นเสนอให้แก้ไขอีกครั้ง ซึ่งแก้ไขรายมาตรา โดยพรรคเสนอประเด็นเดียวเกี่ยวกับหลักประกันรายได้ถ้วนหน้าของประชาชน แต่ไม่ได้รับเสียงรับรองทำให้ร่างตกไป มีเพียงร่างของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ผ่านวาระแรก เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง การเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบ และจำนวนส.ส.แบ่งเขต 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งพรรคมีมติว่าจะดำเนินการ 2 งด คือ งดออกเสียง และงดใช้เสียง

“งดใช้เสียง คือ วันนี้การอภิปรายวาระที่ 2 สมาชิกพรรคจะไม่ลุกขึ้นอภิปราย ส่วนขั้นตอนการลงมติทุกมาตรา เราจะงดออกเสียงทุกมาตรา เหตุผลคือ เรายืนยันตั้งแต่แรกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้ แต่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก แต่การแก้ไขครั้งนี้ เกี่ยวกับนักการเมือง และพรรคการเมืองที่ได้ประโยชน์โดยตรง” นายภราดร กล่าว

นายภราดร กล่าวว่า พวกเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือแก้ไขได้หรือไม่ได้ แต่ควรให้ประชนชนเลือกว่าควรใช้กติกาในการเลือกผู้แทนแบบใด จึงเป็นที่มาของการงดออกเสียงทั้งในวาระที่ 2 และ 3

#RATCHATANEWS #ข่าวสารการเมือง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.