ครม. มีมติแต่งตั้ง นายธนกร วังบุญคงชนะ นั่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีผลทันที!

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา  มีมติแต่งตั้งให้นายธนกร วังบุญคงชนะ ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แทนนายอนุชา บูรพชัยศรี ซึ่งก่อนหน้านี้ นายธนกร ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) และยังเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ไม่นานนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า นายอนุชา ได้รับการขยับให้ไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแทนนายบรรสาน บุนนาค ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

สำหรับนายธนกร เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2516 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

สำหรับเส้นทางการเมืองของนายธนกรนั้น ก่อนเลือกตั้ง 2562 นายธนกร เป็นที่ปรึกษาของ นาย พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 ซึ่งปัจจุบันเป็น ส.ว. ก่อนที่ลาออกจากตำแหน่งแล้วมาเป็นโฆษกกลุ่มสามมิตร ที่มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เป็นแกนนำกลุ่ม

ภายหลังเลือกตั้งนายธนกร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ต่อมาได้ขยับไปเป็นโฆษกพรรค และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการ รมว.คลัง ในยุคที่นายอุตตม สาวนายน เป็น รมว.คลัง ต่อมายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ควบโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) ก่อนจะก้าวขึ้นตำแหน่งโฆษกรัฐบาลในปัจจุบัน

#RATCHATANEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.