เช็กพร้อมเพย์! เงินเยียวยา ม.40 รับ 5,000 บ. ตกหล่น! ทำอย่างไร

สำหรับผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งลูกจ้าง และนายจ้าง ม.33 เข้าตรวจสอบสิทธิเยียวยา และหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีชื่อได้รับสิทธิหรือยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามกำหนดโอนที่ สำนักงานประกันสังคมดำเนินการไปแล้า เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบประสงค์ขอรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/

สำหรับวันนี้ 24 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา ผู้ประกันมาตรา 40 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา (สำหรับ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยาเฉพาะผู้ที่สมัครและจ่ายเงินสบทบ ก่อน 3 ส.ค.64 ) จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเท่านั้น

ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเรียบร้อยภายใน 24 ส.ค. 64  ในพื้นที่ 19 จังหวัด  กาญจนบุรี สมุทรสงครามสุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตากชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าพร้อมเพย์ 27 ส.ค.64 เป็นต้นไป พร้อมกับผู้ประกนตนมาตรา 39 ใน 16 จังหวัด ก็จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ในวันที่ 27 ส.ค.64 เป็นต้นไปเช่นกัน

#RATCHATANEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.