ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร มอบเครื่องออกซิเจน และอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พลตรี วิมล คำอิ่ม ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร เป็นผู้แทนคณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 37 และครอบครัว มอบเครื่องออกซิเจน จำนวน 4 เครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์แด่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งผู้พิการทางสายตาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด -19 และยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย ผู้แทนคณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่น 37 มีแนวทางในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม ด้วยจิตอาสา เสมอมา ในสถานการณ์ โควิด -19 มอบที่ โรงพยาบาลสนาม ทบ. และศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด เขตคลองสาน กทม.

#RATCHATANEWS #หน่วยข่าวกรองทางทหาร

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.