เมืองพัทยาลุยโครงการ Old Town นาเกลือ เน้นพื้นที่สีเขียว 50%

ตามที่เมืองพัทยามีแนวทางพัฒนาพื้นที่ชุมชนเก่าแก่ บ้านนาเกลือ ตามแนวทางพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่ยกระดับชุมชนที่เป็นจำนานของเมืองพัทยาให้มีการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมืองพัทยาด้วยการทุ่มงบประมาณ 425 ล้านบาท ในการจัดทำโครงการ Old Town นาเกลือ แต่ต้องมาหยุดชะงักไปเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.64 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาการนำเสนอรูปแบบในการจัดทำโครงการ Old Town นาเกลือ ที่มีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูลการนำเสนอโดย ดร.ธัชพล กาญจนกุล รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ Old Town นาเกลือ เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สำหรับรูปแบบที่นำเสนอเป็นการพัฒนาพื้นที่ชุมชนนาเกลือรวม 11,543 ตร.ม. ให้พื้นที่ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของชุมชนนาเกลือ อดีตหมู่บ้านชาวประมง ตลาดปลา และศูนย์รวมการค้าขายท้องถิ่นเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่าแก่เอาไว้บนพื้นที่สีเขียว 50%

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการ Old Town นาเกลือ เป็นโครงการต่อยอดแนวทาง  NEO Pattaya โดยร่วมกับคณะทำงาน EEC และคณะองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนนาเกลือ ชุมชนในตำนานของเมืองพัทยา ให้เป็นศูนย์รวมการค้าขายและแหล่งเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

#RATCHATANEWS #เมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.