‘หมอวรงค์’ ยื่นหนังสือ ชงครม.เคลียร์ปมดาวเทียมไทยคม

6 กันยายน 2564  ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงาน ก.พ.  นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคำพิพากษาศาลฎีกา ก่อนที่สัมปทานดาวเทียมไทยคมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 กันยายน 2564

โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ จะหมดอายุในวันที่ 10 กันยายน 2564 ประกอบกับมีคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทอินทัชต่อบริษัทไทยคม ต่อมาคณะกรรมการปปช. ได้มีหนังสือถึงครม.ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 พิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีข้อเสนอแนะว่า ครม.ควรกำหนดแนวทางให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลฎีกาฯ กรณีไทยคม

ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ตอบฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่ตรงตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ข้อที่ 15 เรื่อง ส่งมอบทรัพย์สิน เป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์กับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย จึงขอให้นายกรัฐมนตรี นำเรื่องเข้าประชุมครม. ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2564 และขอให้มีมติต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1. ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส และสอบสวนวินัยร้ายแรงปลัดกระทรวง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตที่ไม่ได้ปฏิบัติไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาฯ มติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังกล่าว

2. ให้กระทรวงดีอีเอส ดำเนินการยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับที่ 5 ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 (ให้คงหุ้นอินทัชในบริษัทไทยคม ไม่น้อยกว่า 51%) ให้กระทรวงดีอีเอส ดำเนินการรวบรวมเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท ไทยคม จำกัด และบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในกรณีบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่นำดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้หาประโยชน์ต่างประเทศร้อยละ 94 เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว

และ 3. ให้กระทรวงดีอีเอส ตรวจสอบการส่งมอบดาวเทียม สถานีควบคุมดาวเทียม และอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 15 ของสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

#การเมือง #RATCHATANEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.