กฟภ.ลุยเปลี่ยนสายไฟ เตรียม! พร้อมเปิดเมืองพัทยา 1 ต.ค.

ตามที่ภาครัฐโfยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยืนยันหลักการในการเปิดพื้นที่เมืองท่องเที่ยว เมืองพัทยา ในวันที่ 1 ต.ค.64 นี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังคณะรัฐมนตรีว่าการประทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ติดตามผลการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเมืองพัทยาด้วยรูปแบบ Sealed Area ไปแล้วนั้น

วันที่ 14 กันยายน 2564 มีรายงานว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ได้ส่งเจ้าหน้าที่นำรถพร้อมอุปกรณ์ลงพื้นที่ตามซอยต่างๆ บริเวณถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยา เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้า โดยที่ผ่านมามีการใช้งานสายไฟฟ้าแบบเปลือยมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาและอาจเป็นต้นเหตุใหเกิดอุบัติตามมาได้ จึงได้ทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแบบหุ้มเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟฟาลัดวงจรจาการเกาะสายไฟฟ้าของนก

สอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในเมืองพัทยารองรับอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะประจวบเหมาะกับการกำหนดเปิดเมืองท่องเที่ยว เมืองพัทยา อีกครั้งในเดือนตุลาคม ซึ่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการทำงานเพื่อลดปัญหาการจราติดขัดด้วยเช่นกัน

#RATCHATANEWS #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.