หมอระวี โว! ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความแก้รธน. เสนอ 3 ข้อ ทำไม่สมบูรณ์-ทำลายระบบ ส.ส.-กระบวนการลุกลี้ลุกลน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่รัฐสภา นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงความคืบหน้าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่ 3 ว่า ขณะนี้ได้มีรวบรวมรายชื่อส.ส. ได้เกินครึ่งแล้ว คาดว่าจะยื่นรายชื่อได้ภายในวันที่ 17 ก.ย.นี้

โดยเนื้อหาที่จะยื่น เนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขไม่สมบูรณ์ คือ

1.การแก้ไขวาระ 3 เกินกว่าวาระแรกที่รับหลักการไปคือ เสนอแก้ไขเพียงมาตรา 83 และ 91 แต่วาระที่ 3 กลับมีการแก้ไขเพิ่มมาตรา 86 ด้วย จึงคิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์

2.เป็นการแก้ไขเจตนารมณ์ที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ทำลายระบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำลายระบบส.ส.พึงมี และทำลายคะแนนเสียงตกน้ำ นพ.ระวี กล่าวต่อว่า

3.กระบวนการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ลุกลี้ลุกลน ลวกๆ เห็นได้จากเช้าวันที่จะพิจารณาวาระที่ 2 ญัตติที่จะเสนอที่ประชุมร่วมรัฐสภาของกมธ.มี 9 หน้ากระดาษ

แต่เมื่อพิจารณาจริง กมธ.กลับตัดออก 4-5 มาตรา โดยที่ไม่มีการขอถอนร่างเดิมออกไป ทั้งที่การพิจารณา หากมีการแก้ไข กมธ.ต้องถอนร่างเดิมออกไปก่อน รวมทั้งเอกสารวาระที่ 2 ในหลักการเขียนถึงส.ส.จำนวน 400 คน แต่เนื้อหาด้านในเขียนเนื้อหา 500 คน แสดงให้เห็นว่า เป็นการทำที่ลุกลี้ลุกลน จึงขอเรียกร้องไปยังนายกฯ ให้ตรวจสอบคู่ขนาน เพราะกฎหมายเป็นเช่นนี้ เหมาะสมหรือไม่ที่นายกฯจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงเห็นว่านายกฯควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสอง

#RATCHATANEWS #ศาลรัฐธรรมนูญ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.