DSI ปฏิบัติการเชิงรุก ลงพื้นจังหวัดสงขลาที่สืบสวนกิจการเมือง

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่า มีการลักลอบประกอบกิจการเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายแห่ง ด้วยการลักลอบขุดภูเขา ระเบิดหิน เหมืองหิน เพื่อนำแร่ส่งออกยังต่างประเทศโดยมิได้รับอนุญาตและไม่ชำระค่าภาคหลวงแร่ทำให้ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและภาษีจำนวนมาก

พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้อนุมัติให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคสืบสวน เป็นสำนวนสืบสวนที่ 85/2564  โดยมอบหมายให้ นายมเหสักข์ พันธุ์สง่า ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค นายพิเชฏฐ์ ทองศรีนุ่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ และนายชยพล สายทวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ทำการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บูรณาการร่วมกับ สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสงขลา เทศบาลตำบลนาทับ สถานีตำรวจภูธรควนมีด ศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมตรวจสอบ บริษัท ไศลรุ่งเรือง บริษัท เมืองแร่ลิวงศ์ จำกัด และบริษัท เอ็กซ์วัน (อินเตอร์เทรด) ประเทศไทย จำกัด (ท่าเรือ) โดยได้ตรวจสอบขั้นตอนตั้งแต่รถบรรทุกแร่เข้ามาในบริเวณท่าเรือเอ็กซ์วัน จนกระทั่งส่งแร่ออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา

ในการส่งออกแร่หินดังกล่าวได้ดำเนินการโดยถูกต้อง และชำระค่าภาคหลวงครบถ้วนหรือไม่ และการทำเหมืองของผู้ประกอบการส่งออกดังกล่าว ได้ทำเหมืองนอกเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากเข้าข่ายเป็นคดีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ที่เป็นคดีพิเศษ ก็จะรับคดีไว้สืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ต่อไป

# RATCHATANEWS #DSI

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.