กรมศิลป์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพิจารณาดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ริมชายหาดพัทยา ก่อนเสนอสำนักพระราชวังดำเนินการพิจารณาตามลำดับ

วันที่ 17 ก.ย.64 คณะเจ้าหน้าที่จากรมศิลปากร นำโดย นายพรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ และนายเรืองลาภ ทิพย์ทอง ผู้ช่วยเลขานุการฯ คณะกรรมการพิจารณาการสร้างอนุสาวรีย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการริมชายหาดพัทยา บริเวณอนุสรณ์สถานเรือใบในหลวง รัชกาลที่ 9 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

มีรายงานว่า ที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้ทำการอนุญาตการดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ริมชายหาดพัทยา เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้มีที่พึ่งทางใจ และเป็นสถานที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย จึงได้ประสานงานติดต่อไปยังกรมศิลปากร ซึ่งหน่วยงานหลักที่ต้องร่วมพิจารณา ก่อนทางคณะจะได้ลงพื้นที่เมืองพัทยาในวันนี้

ทั้งนี้ เบื้องต้นทางคณะกรมศิลป์ ได้เก็บข้อมูลของสภาพแวดล้อมบริเวณอนุสรณ์สถานเรือใบ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งคาดว่าจะใช้สถานที่บริเวณนี้หรือใกล้เคียงจุดเดิมเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ริมชายหาดพัทยา ก่อนนำไปเสนอต่อสำนักพระราชวังพิจารณาอนุญาตออกแบบการก่อสร้างตามลำดับขั้นตอนต่อไป

#RATCHATANEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.