วัดลาดปลาเค้า จัดบรรพชาสามเณรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2564 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าวได้จัดงานบรรพชาสามเณร 9 องค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2564 โดยมีนางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวเป็นประธานมอบผ้าไตร พร้อมด้วย  คุณเมตตา ปราบสุทา  กต.ตร.สน.โชคชัย สน.โคกคาม นายกษิดิ์เดช  ชุติมันต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ และ รุ้งตะวัน  ธัญภัทรานนท์ ร่วมถวายอาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูปและสามเณร 9 องค์  ณ วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล  เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า  กล่าวว่าการจัดงานบรรพชาสามเณร 9 องค์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564  โดยความพิเศษในการจัดงานครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางวัดได้มีมาตรการณ์ป้องกันอย่างเข้มงวด  นอกจากนั้น ทางวัดยังมีกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ  อาทิ การมอบข้าวสาร มอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียง โดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติ

—————————————-

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ในหลวงร9

#วันคล้ายวันสวรรคต

#วัดลาดปลาเค้า

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.