เขื่อนป่าสักฯ แจ้งเตือน คนท่าเรือ-นครหลวง เตรียมขนของหนีน้ำ

ฤทธิ์พายุคมปาซุ ‘เขื่อนป่าสักฯ’ แจ้งด่วนที่สุด ให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูง-ติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ” ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน  จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-2.5 เมตร (จากปัจจุบันเวลา 12.00 น.วันนี้) จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

อย่างไรก็ตาม  สภาพน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสักเขต จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในเขต อ.ท่าเรือ, อ.นครหลวง และ อ.พระนครศรีอยุธยา จะมีระดับน้ำแปรพันโดยตรงกับการปล่อยน้ำ  ของเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และจำนวนการปล่อยน้ำของเขื่อนพระรามหก จะมีอัตราแปรผันตามการปล่อยน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และปริมาณน้ำในลุ่มน้ำป่าสักโดยรวม  ในเขต จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่เหนือน้ำของ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา.

———————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#เขื่อนป่าสักฯ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.