คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97 ประจำปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. นงนภัส พันธ์พลกฤต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวกำชับและให้โอวาทผู้ปกครอง

นพ. มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค กล่าวแสดงความยินดี และนางสาวชุติมณฑน์ ชื่นจิต กล่าวมอบหน้าที่แก่รุ่นน้อง สำหรับพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เป็นโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิคจนถึงปัจจุบัน โดยมอบให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ได้ผ่านการเรียนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และทักษะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ในระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะให้บริการในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อ ให้คำมั่นสัญญาว่านักศึกษาพร้อมที่จะรับกฎระเบียบวิชาชีพ และให้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ

——————————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#พยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.