อาลัย “บรูซ แกสตัน” ม.พายัพจัดงาน

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อไว้อาลัยแด่อาจารย์บรูซ แกสตัน อาจารย์สอนดนตรีรุ่นแรกของวิทยาลัยดุริยศิลป์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลก

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ โบสถ์เฮนรี่ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาจารย์บรูซ แกสตัน เริ่มทำงานสอน ได้ทำพิธีไว้อาลัยและสดุดีคุณงามความดีที่ผ่านมาของอาจารย์บรูซ แกสตัน สำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ อาจารย์บรูซ ได้เริ่มทำงานสมัยเมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยพายัพ โดยสอนดนตรีคริสตจักรศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 และต่อมาได้ย้ายมาสอนที่สาขาวิชาดุริยศิลป์ จนถึงปี พ.ศ. 2521 (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดุริยศิลป์) โดยทำหน้าที่สอนทั้งวิชาทฤษฎี ปฏิบัติ ดนตรีสร้างสรรค์ ดนตรีสำหรับเด็ก ดนตรีการละคร และดนตรีศาสนา ซึ่งการได้มาใช้ชีวิตอยู่อาศัยที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำให้เขาได้เรียนรู้ความหลากหลายของดนตรีท้องถิ่น ดนตรีล้านนาโบราณ ดนตรีชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ปะปนกันอยู่ในเขตภาคเหนือของไทย

อาจารย์บรูซ แกสตัน มีผลงานด้านดนตรีมากมาย นับว่าเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลก โดยได้รับการยกย่องจากทางสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น “ศิลปาธรกิตติคุณ” สาขาสังคีตศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

—————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChingMaiTalkNewspaper

#บรูซแกสตัน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.