ไทย-กัมพูชา สานสัมพันธ์พัฒนา พลังงาน-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา ได้นำ ดร.ซก ซกกรัดทะยา ( Dr.Sok Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน ผู้แทนรัฐบาลกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าพบนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลของสองประเทศให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักการเมืองรุ่นใหม่ของกัมพูชากับของประเทศไทย ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกับแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ หลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปแล้ว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  ได้ขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาที่ให้เกียรติมาเยี่ยมในครั้งนี้และยังกล่าวว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถทำงานร่วมกันได้

นอกจากนี้ นายสุริยะยังได้กล่าวเสริมว่า การค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ท่านจึงมีความปรารถนาที่จะเห็นการค้าชายแดนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งท่านยังได้ขอให้รัฐบาลกัมพูชาให้การสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยมีโอกาสจับคู่กับนักธุรกิจกัมพูชาเพื่อให้ความสัมพันธ์ด้านการค้าของสองประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วย พร้อมกันนี้ยังได้ฝากความขอบคุณและความปรารถนาดีไปถึงนายกฮุนเชนผู้นำกัมพูชาในโอกาสนี้ด้วย

ดร.ซก ซกกรัดทะยา ( Dr. Sok Sokrethya)
ที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซน

ด้าน ดร.ซก รัฐมนตรีช่วยการท่องเที่ยวกัมพูชา กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาสมเด็จฮุนเซน ได้ฝากความปรารถนาดีอย่างสูงสุดมายังรัฐบาลไทยว่า ท่านปรารถนาที่จะเห็นนักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนของกัมพูชาและไทยช่วยเหลือกัน ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดฉันท์ประเทศบ้านพี่เมืองน้อง และกัมพูชายังมีนโยบายเร่งให้สร้างถนนและระบบการขนส่งอย่างกว้างขวางเพื่อเตรียมรองรับการท่องเที่ยวที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเร็ววันนี้  ซึ่งไทยและกัมพูชาจะจับมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน  

สำหรับประเทศกัมพูชา มีอุตสาหกรรมเบามากกว่าอุตสาหกรรมหนัก เพราะปัญหาของกัมพูชาในขณะนี้ก็คือการขาดแคลนไฟฟ้าทำให้อุตสาหกรรมสามารถทำงานได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นส่วนกลางคืนไม่สามารถทำได้ ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกัมพูชากำลังส่งเสริมให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้น.

———————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ไทยกัมพูชา

#พลังงาน #อุตสาหกรรม #ท่องเที่ยว

#สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ 

#ดรซกซกกรัดทะยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.