“นายรัชฏะ สมรทินกร” ร่วมหารือ “อ.ดร.สมศักดิ์-ศ.ดร.ฐาปณา” ในการสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อมวลชน

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 ทีมที่ปรึกษาสมาคมสื่อสารมวลชนดิจิทัลประเทศไทย โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ มีเสถียร #อธิการบดีมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง #คณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศ.ดร.ฐาปณา บุญหล้า #ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มาเยี่ยมสำนักข่าว The FLOWs และร่วมหารือกับนายรัชฏะ สมรทินกร ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทรัชฏะ บรอดคลาสฯ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อมวลชนและพูดคุยสำหรับแนวทางการจัดตั้งสมาคมฯ เพื่อสร้างสรรค์และเชื่อมโยงองค์กรสื่อสารมวลชนโดยกว้างขวาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางวัฒนธรรมในแต่ละประเทศให้มีความเข้มแข็งในการสร้างความร่วมมือต่อไป

ทั้งนี้ อ.ดร.สมศักดิ์ มีเสถียร และ ศ.ดร.ฐาปณา บุญหล้า ยังได้มอบหนังสือ “คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์” และ “การจัดทำแผนธุรกิจ” เป็นของที่ระลึกให้กับนายรัชฏะ สมรทินกรอีกด้วย

————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#สมาคมสื่อสารมวลชนดิจิทัลประเทศไทย

#รัชฏะสมรทินกร

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.