“เสกสกล” ฟาด “ปิยบุตร” คิดล้มสถาบัน ระวังไม่ตายดี!!

“เสกสกล” ฟาด “ปิยบุตร” ระวังไม่ตายดี ถ้ายังคิดแต่จะทำลายชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริย์

วันที่ 25 ตุลาคม นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ได้โพสต์ทวิตเตอร์ ระบุว่า

“สภาพสังคมปัจจุบันนี้ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลงได้อย่างสันติ แต่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ กองทัพ ศาล เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่รักษาสถาบันกษัตริย์ไว้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ต่างหากที่เป็นไปได้และทำให้ทุกคนอยู่อย่างสันติ #ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์”

นายเสกสกลระบุว่า การเขียนของนายปิยบุตรนั้น เป็นการเขียนที่บิดเบือนให้ร้ายสถาบันอย่างร้ายแรง เพราะประเทศไทยปัจจุบันนี้ ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและพระองค์ก็ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน แต่นายปิยบุตรยังคงกล่าวหาว่า ปัจจุบันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพ ศาล นั้นอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลง ซึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 7 ทรงได้มอบอำนาจการปกครองให้กับคณะราษฎร์ ในปี 2475 แต่นายปิยบุตรยังคงกล่าวหาสถาบันกษัตริย์ กองทัพ และศาล อย่างเลื่อนลอย เพียงเพื่อปลุกระดมทางความคิดให้ตนเองและพวกพ้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เท่านั้น

นายเสกสกลยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการบัญญัติมาจาก “absolute monarchy” มีความหมายตรงตัวว่า ความเป็นกษัตริย์ซึ่งมีอาญาสิทธิ์ หรืออำนาจเด็ดขาดโดยสมบูรณ์ ซึ่งถ้าเวลานี้ประเทศไทย เป็นอย่างที่นายปิยบุตรว่าจริง นายปิยบุตร ครอบครัว และพวกพ้อง คงไม่มีชีวิตหรือแผ่นดินอยู่แล้ว เพราะการกระทำของนายปิยบุตรเลวร้ายจนประชาชนคนไทยเขาไม่ให้อภัยอีกต่อไป 

“คนอย่างนายปิยบุตร ไม่มีวันจะได้ดิบได้ดีมากไปกว่านี้ได้อีกต่อไป เพราะจิตใจมีแต่ตัณหาให้ร้ายบิดเบือนมาโดยตลอด  วันนี้ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เขารู้ธาตุแท้ของนายปิยบุตรหมดแล้วว่าเป็นพวกอีแอบ อยู่ใต้กระโปรงเด็ก คอยใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการบั่นทอนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำลายธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพียงเพราะอ้างประชาธิปไตยโดยที่นายปิยบุตรกลับไม่เคยเคารพสิทธิของคนอื่นแม้แต่น้อย ดังนั้น จำคำเสกสกลเอาไว้ว่า นายปิยบุตรไม่มีวันได้ตายดีอย่างแน่นอนและจะไม่ได้อยู่บนแผ่นดินไทยในอนาคตข้างหน้า เพราะท้ายที่สุดก็ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ต่างประเทศเหมือนหลายๆ คนที่จ้องทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ สุดท้ายจบไม่สวยสักราย”

————————————————————-

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง

#แรมโบ้ #เสกสกลอัตถาวงศ์

#ปิยบุตรแสงกนกกุล

#คณะก้าวหน้า #ปฏิรูป

#ประชาธิปไตย

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.