ศบค. เร่งฉีดวัคซีน บุคคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดเรียน

ศบค. พบผู้ป่วยใหม่ 8.4 พันราย กทม.ต่ำพันติดต่อกัน 6 วัน ชี้ ครู-บุคคลากรทางการศึกษา ต้องฉีดครบ 2 โดส อย่างน้อย 85% ถึงจะให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ขณะจว.ใต้ “ยะลา-สงขลา” ฉีดเข็มที่ 1 เกิน 50% แล้ว

วันที่ 27 ต.ค. 2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  8,452 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ  8,285 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,654 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 631 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 160 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย  ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 1,875,315 ราย ผู้รักษาหายป่วยเพิ่ม 8,449 ราย ยอดรวมหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน  1,758,297 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 98,096 ราย อาการหนัก 2,355ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 534 ราย เสียชีวิตเพิ่ม  57 ราย เป็นชาย 28 ราย หญิง 29 ราย เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 46 ราย มีโรคเรื้อรัง 8 ราย มากที่สุดกทม. 9 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 18,922 ราย 

วันที่ 27 ต.ค. 2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรคในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  8,452 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ  8,285 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,654 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 631 ราย จากเรือนจำและที่ต้องขัง 160 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 7 ราย  ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 1,875,315 ราย ผู้รักษาหายป่วยเพิ่ม 8,449 ราย ยอดรวมหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน  1,758,297 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 98,096 ราย อาการหนัก 2,355ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 534 ราย เสียชีวิตเพิ่ม  57 ราย เป็นชาย 28 ราย หญิง 29 ราย เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 46 ราย มีโรคเรื้อรัง 8 ราย มากที่สุดกทม. 9 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 จำนวน 18,922 ราย 

พญ.สุมนี กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อมากที่สุด 10 จังหวัด กทม. 859 ราย สงขลา 551 ราย ปัตตานี 532 ราย ยะลา 475 ราย จันทบุรี 358 ราย นครศรีธรรมราช 345 ราย นราธิวาส 331 ราย สมุทรปราการ 306 ราย ชลบุรี 297 ราย และเชียงใหม่ 270 ราย ทั้งนี้กทม. มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าพันรายแล้วเป็นวันที่ 6 แต่ยังคงพบคลัสเตอร์ต่างๆ ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง เช่น คลัสเตอร์แคมป์คนงานใน จ.จันทบุรี  คลัสเตอร์งานศพใน จ.นครศรีธรรมราช  ขณะที่เชียงใหม่ยังพบคลัสเตอร์ในตลาด ชุมชน แคมป์คนงาน และโรงงาน จึงขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและเข้มข้นมาตรการส่วนบุคคล

พญ.สุมนี กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อมากที่สุด 10 จังหวัด กทม. 859 ราย สงขลา 551 ราย ปัตตานี 532 ราย ยะลา 475 ราย จันทบุรี 358 ราย นครศรีธรรมราช 345 ราย นราธิวาส 331 ราย สมุทรปราการ 306 ราย ชลบุรี 297 ราย และเชียงใหม่ 270 ราย ทั้งนี้กทม. มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าพันรายแล้วเป็นวันที่ 6 แต่ยังคงพบคลัสเตอร์ต่างๆ ในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูง เช่น คลัสเตอร์แคมป์คนงานใน จ.จันทบุรี  คลัสเตอร์งานศพใน จ.นครศรีธรรมราช  ขณะที่เชียงใหม่ยังพบคลัสเตอร์ในตลาด ชุมชน แคมป์คนงาน และโรงงาน จึงขอให้ทุกคนเฝ้าระวังและเข้มข้นมาตรการส่วนบุคคล

พญ.สุมนี กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. เป็นต้นมา ตอนนี้ฉีดไปแล้ว 1.9 ล้านคน จากที่มีการแสดงความประสงค์ 4.5 ล้านคน จึงต้องระดมการฉีดวัคซีนต่อเนื่อง รวมถึงต้องระดมฉีดให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษาด้วย โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมีการฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ครบ 2 โดส อย่างน้อย 85% ถึงจะให้เปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ซึ่งจากการสำรวจพบบุคคลากรทางการศึกษาที่ต้องมาฉีดเพิ่มอีก 131,238 คน

พญ.สุมนี กล่าวอีกว่า ส่วนความครอบคลุมการฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้า 15 จังหวัด ขอชื่นชมจังหวัดที่มีความครอบคลุมประชากรได้ตามเป้าหมายคือ เข็มที่ 1 อย่างน้อย 50% ฉีดครบตามเป้าของเดือน ต.ค. คือ กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา และระนอง ส่วนจังหวัดที่เข้าใกล้ 50% ได้แก่ เลย หนองคาย และอุดรธานี  ส่วนความครอบคลุมการรับวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงในพื้นที่นำร่องสีฟ้า 17 จังหวัด อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 75.3 % ยังคงต้องขอให้เพิ่มจำนวนกลุ่มเสี่ยงให้ฉีดวัคซีนมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศอันใกล้ ขณะที่ความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยจังหวัดที่มีความครอบคลุมเข็มที่ 1 เกิน 50% ได้แก่ สงขลาและยะลา ขณะที่นราธิวาส 43.9% และปัตตานี 45.7% ส่วนความครอบคลุมในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ค่าเฉลี่ย 4 จังหวัดในผู้สูงอายุ 59.4% ในผู้มีโรคประจำตัว 57.9% ทั้งนี้หากใครไม่สามารถมาฉีดได้ให้แจ้งผู้นำชุมชนเพื่อให้หน่วยบริการมาฉีดได้ที่บ้าน

——————————————

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ศบค

#โควิด19

#เร่งฉีดวัคซีน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.