มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเชิญร่วมเปิดประเด็นสะท้อนสังคม ในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “Safe in Custody month”

ประเด็นการซ้อมทรมานและการอุ้มหายเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขมาจวบจนปีนี้ที่มีกฎหมายต่อต้านการทรมานและการอุ้มหายผ่านวาระที่ 1 ในสภาในวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา การที่เยาวชนและคนในสังคมยังขาดความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่มากเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์การอุ้มหาย “นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์” มาจนถึงกรณี “โจ้ ถุงดำ” ที่ผ่านมาทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ทำงานรณรงค์ทางการเมืองมาบ่อยครั้ง มูลนิธิฯ คิดว่างานด้านศิลปะและแรงสนับสนุนของกลุ่มศิลปินในไทยจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหาย และปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานทางด้านศิลปะมีส่วนขับเคลื่อนแนวทางกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมาก ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับสมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (APT) จึงมีโครงการที่จะจัดเทศกาลศิลปะ ในหัวข้อ Safe in Custody หรือความปลอดภัยในกระบวนการจับกุมคุมขัง ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

1. เทศกาลศิลปะระดับประเทศ

ประสานงานร่วมกับศิลปินหลายแขนงและจากหลายภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดผลงานที่ส่งต่อแนวคิดต่อต้านการซ้อมทรมานและสนับสนุนความปลอดภัยในกระบวนการจับกุม ภายใต้หัวข้อหลัก “Safe in Custody” และหัวข้อย่อย ดังนี้ : ความเจ็บปวดและความทรมาน, Grey Zone พื้นที่สีเทา, การฟื้นฟูเยียวยา, และการลอยนวลพ้นผิด

2. เทศกาลภาพยนตร์ต่อต้านการซ้อมทรมาน

จัดฉายหนังที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการซ้อมทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้งในวันอาทิตย์ (7, 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2564) ที่ Doc Club & Pub ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป และที่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 หลังการฉายหนังที่ Doc Club & Pub จะมีการเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหนังและการทำงานของโครงการความร่วมมือระหว่าง APT และ CrCF เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ต่อประเด็นการทรมานและการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในสังคม

ในการนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 – 19.00 ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการจัดการ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานในลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 https://forms.gle/h2fKQwynktbghen1A และสามารถติดตามรับชม Live ได้ที่ Facebook page https://www.facebook.com/CrCF.Thailand

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ผู้ประสานงาน นางสาวประกายดาว พฤกษาเกษมสุข อีเมล prakaidao.crcf@gmail.com หรือ นางสาววิจิตรา ดวงดี อีเมล vijitra.crcf@gmail.com

Cr. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

———————————————

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง

#โครงการรณรงค์SafeinCustodymonth

#มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

#การละเมิดสิทธิมนุษยชน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.