ตัวแทนทูตยูเครนเยือนพัทยา เล็งร่วมงาน “Thailand International Air Show 2023”

ทูตยูเครนเยือนเมืองพัทยาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 เมือง หวังเป็นเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการลงทุนรับอนาคต EEC พร้อมสนใจเล็งร่วมงาน Thailand International Air Show 2023

วันที่ 29 ต.ค. 2564 เมืองพัทยาได้จัดเตรียมห้องรับรอง​ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อต้อนรับนายพาฟโล โอเรล อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ประเทศหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกธัญพืชสำคัญของโลก ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ข้าวโพด และข้าวไรย์ จนถูกขนานนามว่าเป็น “ตระกร้าขนมปังแห่งยุโรป” ในโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองพัทยาพร้อมคณะ โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา และนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออกตะวันออก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าวด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีที่ดี

ในโอกาสนี้ทางคณะตัวแทนทั้ง 2 ประเทศได้กล่าวพูดคุยหารือ โดยเมืองพัทยาได้นำเสนอข้อมูลบริบทสภาพทั่วไปของพื้นที่ ซึ่งเมืองพัทยากำลังขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกให้กับคณะเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทยได้รับทราบ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยากับเมืองโอเดสซ่า ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศยูเครน และเป็นศูนย์กลางการเดินเรือหลักในยุโรปตะวันออก

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลาง-ตะวันออก สสปน. ให้ข้อมูลสำทับด้วยว่า ทางยุเครนให้ความสนใจถึงแนวทางในการพัฒนาร่วมกันกับเมืองพัทยาเพื่อเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งการขยายขีดความสามารถด้านธุรกิจและการลงทุนในอนาคตในส่วนของ EEC ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการ โดยจากนี้ทางคณะเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย จะได้หาโอกาสเข้าพบนายกเมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นไปได้ให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อไปตามลำดับ

นอกจากนี้ คณะเอกอัครราชทูตยูเครน ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจในการร่วมจัดกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนแม่บทไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์ เพื่อทำรายได้เข้าประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มจะดีขึ้น ภายใต้ชื่องาน Thailand International Air Show 2023 ที่มีแผนจัดในพื้นที่ EEC ในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วย

ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกที่ประเทศไทยในปี 2023 ด้วยเช่นกัน เนื่องด้วยประเทศยูเครนมีศักยภาพในการเป็นฐานผลิตขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมหนักหลายสาขา ทั้ง อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ อุตสาหกรรมเครื่องกล อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมวิศกรรม อุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์และอากาศยาน รวมทั้งเครื่องบินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังถือเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก และใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก

————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง

#พาฟโลโอเรล

#คณะเอกอัครราชทูตยูเครน

#ประเทศยูเครน

#พัทยา

#การท่องเที่ยว

#ThailandInternationalAirShow2023

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.