สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมให้แก่ “พญากระรอกดำ” โดยชื่อกิจกรรมว่า “เสริมดอกและใบขี้เหล็กอเมริกันภายในกรงกระรอก” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ได้ใช้ประสาทสัมผัสในการหาอาหาร โดยนำดอกและใบขี้เหล็กอเมริกันซึ่งเป็นพืชที่กระรอกสามารถกินได้ เข้าไปไว้ยังส่วนจัดแสดงเพื่อให้พญากระรอกดำรองกิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่าพญากระรอกดำให้ความสนใจและสามารถกินดอกและใบขี้เหล็กอเมริกันได้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อร่างกาย ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป

————————————————-

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#สวนสัตว์เชียงใหม่

#พญากระรอกดำ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.