“หญิงหน่อย” ชี้น้ำมันแพง ปชช. เดือนร้อน แนะ “ลดภาษีน้ำมัน”

“สุดารัตน์” โวย ราคาน้ำมันแพง ดีเซลลิตรละ 30 บาท เทียบเพื่อนบ้าน แค่ 19 บาท แนะ รบ.ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตร

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ราคาสินค้าแพงขึ้น ขณะที่รายได้ประชาชนหดหาย เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขโดยการ #ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน ราคาน้ำมันของไทยแพงมาก เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน น้ำมันดีเซลไทย ลิตรละ 30 บาท ขณะที่มาเลเซียเพียงแค่ประมาณ 19 บาท

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำมันราคาแพงคือ ภาษีสรรพสามิต ภาษีบำรุงท้องถิ่น กองทุนน้ำมันและกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวมกันแล้วประมาณลิตรละ 7 บาท ที่แพงมากที่สุดคือ ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บตกลิตรละเกือบ 6 บาท

หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตคือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย สินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ เบียร์ สุรา ยาสูบ ไพ่ น้ำหอม โทรคมนาคม ม้าแข่ง หรืออาบอบนวด เป็นต้น

ปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ 548,356.56 ล้านบาท เป็นภาษีจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันประมาณ 222,000 ล้านบาท ซึ่งดิฉันเห็นว่า “น้ำมัน”เป็นปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ รวมทั้งยังเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้า บริการ และการขนส่ง โดยเฉพาะไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออก (export led growth economy) น้ำมันจึงไม่ควรถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราที่สูงมากเช่นที่รัฐบาลนี้กำลังทำ อีกทั้ง การที่ราคาน้ำมันในประเทศแพงจะเป็นตัวฉุดรั้งและทำลายขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ทำให้ราคาสินค้าจากไทยแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เป็นต้น

รัฐบาลจึงควรพิจารณา “ยกเลิกการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน”  ซึ่งจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศลดลง อันเป็นการช่วยลดภาระของประชาชนโดยตรง รวมทั้งยังทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น ในการจัดเก็บภาษีรัฐบาลไม่ควรไปขูดรีดเอาจากต้นทุนของผู้ผลิตซึ่งจะทำให้ขีดความสามารถของคนไทยลดลง รัฐบาลควรจัดเก็บภาษีจากกำไรอันจะทำให้ประชาชนเต็มใจที่จะจ่ายภาษีมากกว่า

นอกจากนี้ ในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงขึ้น เช่น ช่วงฤดูหนาวที่มีการใช้พลังงานมากกว่าปกติเป็นผลให้ราคาปุ๋ยที่จำเป็นต่อเกษตรกรราคาแพงตามไปด้วย รัฐบาลจึงควรมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องราคาปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตของพี่น้องเกษตรกรอีกด้วย

—————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง

#สู้เพื่อคนตัวเล็ก

#ไทยสร้างไทย

#สุดารัตน์เกยุราพันธุ์

#น้ำมันแพง

#ยกเลิกเก็บภาษีสรรพสามิตร

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.