พัทยา เร่งฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รับเปิดเมืองท่องเที่ยว

เมืองพัทยาเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน จัดสรรให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถึงประชาชนวันละประมาณ 2,000 โดส ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2

วันที่ 29 ต.ค. 2564 มีรายงานว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาที่ได้รับการนัดหมายจากระบบเมืองพัทยา พร้อมที่เมืองพัทยาเปิดให้บริการรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจจะเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยว ทยอยเดินทางเข้ารับวัคซีนที่โรงพยาบาลเมืองพัทยากันตลอดทั้งวัน

ทั้งนี้ เมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในส่วนเข็มที่ 1 สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มแรกมาแล้ว ในวันนี้รวมประมาณ 2,000 คน ตามขีดความสามารถและศักยภาพในการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลเมืองพัทยายุคใหม่ที่เคยให้บริการวัคซีนสูงสุด 3,000 กว่ารายในหนึ่งวัน

นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ให้ข้อมูลด้วยว่า ปัจจุบันเมืองพัทยาได้จัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด เพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในขณะนี้ตัวเลขของประชาชนในจังหวัดชลบุรีที่ได้รับวัคซีนไปแล้วอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และยังคงดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามจำนวนโดสที่ได้รับจัดสรรมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

———————————-

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#เมืองพัทยา

#เปิดประเทศ

#โควิด19

#ฉีดวัคซีน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.