รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

เชียงใหม่ ตรวจความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนตรวจความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ตามนโยบายรัฐบาล 1 พฤศจิกายนนี้ พบสถานประกอบการมีมาตรฐาน SHA และ SHA+ คือฉีดวัคซีนครบตามกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวัน 29 ต.ค. 64 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว “CHARMING Chiangmai” ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ โดยเริ่มจากการตรวจกระบวนการตรวจหาเชื้อด้วย ATK และ RT-PCR Test และสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยของสถานพยาบาล การให้บริการนักท่องเที่ยวและมาตรการของสถานบริการ ที่พักและร้านอาหาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีมาตรฐาน SHA และ SHA+ คือพนักงานที่ให้บริการมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 และมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นั้น หากเป็นคนไทยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือมีผลการตรวจโควิดเป็นลบไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง หรือติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ส่วนนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรการจากต่างจังหวัด เช่น Phuket Sand Box และเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก 46 ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำ ตามประกาศของ ศบค. หากผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR ครั้งแรกเป็นลบ ก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

ด้านการบริหารจัดการเตียงของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอ ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ทั้งการหาจุดแยกกัก หรือ Community Isolation : CI เพื่อใช้แยกกักกลุ่มผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ พร้อมกันนี้ ได้มีการปรับเตียงส้มเป็นเตียงแดง และปรับโรงพยาบาลสนามจากรองรับผู้ป่วยเตียงเขียว เป็นรองรับผู้ป่วยเตียงเหลือง เพื่อให้มีจำนวนเตียงคงเหลือในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ทางปกครอง สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งดำเนินการปิดล้อมพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อสอดคล้องกับการรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากการสอบถามสถานประกอบการหลายแห่ง พบว่าในช่วงวันหยุด 4 วันที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และคาดว่าภายหลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวจะมีเงินหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

——————————————-

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่

#เปิดประเทศ

#การท่องเที่ยว

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.