SCG บ้านโป่ง มอบทุนเรียนดี ประจำปี 2564

เอสซีจีโรงงานบ้านโป่ง มอบทุนสนับสนุนการศึกษานักเรียนดี แต่มีฐานะยากจน เพื่อลดภาระผู้ปกครอง ในชุมชนมูลค่า 1 ล้านบาท

นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อนักเรียนในชุมชนรอบโรงงาน 13 ตำบล (119 หมู่บ้าน) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 500 ทุน เป็นเงิน 1 ล้านบาท โดยมี นายกฤตศักดิ์ เวชเจริญยิ่ง ผอ.โรงงานเอสซีจีพี บ้านโป่ง บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด กล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชน พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนการศึกษาผ่าน นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นตัวแทนในการรับมอบทุนของบุตรหลานที่เป็นนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยมี นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นายประสาท กุลเรือง ผู้นำชุมชนซอยโรงธูป ตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมพิธี นายอภิชาต ประสิทธิ์มาภรณ์ ผจก.ชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับที่เรือนรับรอง เอสซีจีพี โรงงานบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

Cr. สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี

—————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#เอสซีจีบ้านโป่ง

#โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี2564

#ราชบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.