ชลบุรีเตรียมพร้อมเปิดประเทศ หลังศบค. ปรับระดับพื้นที่จากสีแดงเข้มเป็นสีแดง

จังหวัดชลบุรีเปลี่ยนจากสีแดงเข้มเป็นสีแดง พร้อมมาตรการระดับจังหวัดรับเปิดประเทศ

มีรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เพื่อปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร

โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรี จากเดิมเป็นพื้นที่สีแดงเข้มปรับเป็นพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด 38 จังหวัด ที่มี กาญจนบุรี ขอนแก่น ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราด นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี  ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี และอุบลราชธานี มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน

2. Work from Home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม. และปริมณฑล อย่างน้อย 70 %

3. การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณีเกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.พิจารณา ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 200 คน

4. สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

5. สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ

6. สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. จัดการแข่งขันได้ จำกัดผู้ชม กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25% กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิน 50% กรณีแข่งขันให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อทราบ

7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชมพื้นที่มีเครื่องปรับอากาศ 75% พื้นที่เปิดโล่งตามขนาดพื้นที่

8. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและ โรงแรมจัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า โดนไม่มีการชิมอาหาร ไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด

9. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซิตี้มอลล์ เปิดตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่นู ร้านเกมสวนสนุก และสวนน้ำ

10. ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด เปิดบริการได้ตามปกติ

11. ร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน

12. ร้านเสริมสวย ร้านนวดปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.

——————————————

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ชลบุรี

#พื้นที่สีแดงเข้ม

#พื้นที่สีแดง

#เปิดประเทศ

#ศบค

#โควิด19

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.