“เสกสกล” วอน “สามกีบ” อย่าทำลายศรัทธาผู้อื่น เตือน!! หยุดจาบจ้วงสถาบัน

“แรมโบ้” ขอ “ม็อบ 3 นิ้ว-พรรคก้าวไกล-คณะก้าวหน้า” ฟังเสียงประชาชนที่อยากให้ขบวนการเคลื่อนไหว เรียกร้องการเปลี่ยนแปลง ต้องเคารพความรักความศรัทธาของผู้อื่น โดยเฉพาะที่มีต่อสถาบัน เตือนหากไม่หยุดก้าวล่วงสถาบัน มั่นใจคนทั้งประเทศไม่ยอมแน่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวเห็นด้วยกับผลสำรวจซูเปอร์โพล เรื่องขบวนการทำลายศรัทธาผู้อื่น ที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 98.0 ระบุขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงควรให้เกียรติ เคารพความรักความศรัทธาของผู้อื่นที่มีต่อจารีตประเพณี สถาบันต่างๆ ของผู้อื่น เช่น ความรักศรัทธาเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและกรณีขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์

นอกจากนี้ร้อยละ 95.9 ยังเห็นด้วยว่า คนเราจะเท่ากันต้องเคารพในความเห็นที่ต่างกัน ไม่เป็นเหตุเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแตกแยกขัดแย้งรุนแรงบานปลาย

ดังนั้นจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักโพลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ของประเทศอยากให้ขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง จะต้องเคารพความรักความศรัทธาของผู้อื่นที่มีต่อจารีตประเพณีหรือสถาบันด้วย

นายเสกสกลยังมองว่า คนส่วนใหญ่ของประเทศยังจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันอย่างมั่นคง ไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ แต่ก็มีแต่คนส่วนน้อย อาทิเช่น กลุ่มม็อบ 3 นิ้วหรือบางพรรคการเมือง บางกลุ่ม เช่นพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่อยากจะให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงและออกมาก้าวล่วง จาบจ้วง หรือทำลายสถาบันไม่หยุดเคลื่อนไหว คนเหล่านี้อาจถูกประนามจากคนไทยส่วนใหญ่ที่ปกป้องสถาบันว่า ไม่เคารพรักบรรพบุรุษ ไม่กตัญญูต่อแผ่นดินเกิดหรือบางคนโดนต่อว่า หนักแผ่นดินหรือรุนแรง อาจถูกประนามขับไสไล่ส่งให้ออกไปให้พ้นจากแผ่นดินไทยอีกด้วย  

ตนเองจึงขอเตือนให้กลุ่มคนเหล่านี้ให้หยุดพฤติกรรม เพราะมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่ยอมและไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบันอย่างแน่นอน

“สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติให้เกิดความรักความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติที่คนไทยอยู่อย่างสงบสุขมาช้านานด้วยร่มพระบารมีของราชวงศ์พระมหากษัตริย์ไทยที่ได้เสียสละด้วยเลือดเนื้อชีวิตรักษาแผ่นดินไทยให้พวกเราคนไทยได้อยู่อาศัยทำมาหากินอย่างมีความสุขตราบชั่วทุกวันนี้มิใช่หรือ”

————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง

#แรมโบ้

#เสกสกลอัตถาวงศ์

#ม็อบ3นิ้ว

#พรรคก้าวไกล

#คณะก้าวหน้า

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.