พัทยาไม่ทิ้งกัน!! เร่งฉีดวัคซีนแรงงานต่างด้าว

พัทยาเร่งฉีดวัคซีนโควิดแรงงานต่างด้าว หลังภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมแล้วกว่า 80%

PATTAYA BLUE ZONE เมืองพัทยาเดินหน้าฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ หลังกระจายวัคซีนให้ชาวบ้านครอบคลุมกว่า 80% สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรับเปิดประเทศ

ตามที่เมืองพัทยาได้วางมาตรการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม โดยมีการให้บริการกับประชาชนตามการจัดสรรวัคซีนที่ได้รับมาทั้งวัคซีนจากส่วนกลางและวัคซีนทางเลือกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง จนล่าสุด นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่าในขณะนี้เมืองพัทยาได้จัดสรรวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุมกว่า 80% และยังคงเดินหน้ากระจายวัคซีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่ง EEC นั้น

มีรายงานว่า ในวันนี้ 1 พ.ย.64 ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ซึ่งเมืองพัทยากำหนดเป็นสถานที่ให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมืองพัทยา ตามโครงการพัทยาไม่ทิ้งกัน เป็นการให้บริการวัคซีนกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในระบบธุรกิจต่างๆ ในเมืองพัทยาอย่างถูกกฎหมาย ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของเมืองพัทยา และนัดหมายให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 รวมทั้งสิ้นจำนวน 830 ราย โดยมีคณะทำงานนายกเมืองพัทยา และทีมงานกลุ่มเรารักพัทยา คอยอำนวยความสะดวกและควบคุมมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้กับแรงงานต่างด้าวผู้มารับบริการ

ทั้งนี้ ตามแนวทางของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จะยังเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในเมืองพัทยาไปสู่ PATTAYA BLUE ZONE ตามมาตรฐาน SHA Plus+ ที่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจสาขาต่างๆ ในเมืองพัทยาทั้งร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า โรงละคร และร้านอื่นๆ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 70% และพนักงานต้อนรับส่วนหน้า หรือ Frontline ที่ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรงต้องได้รับวัคซีน 100% อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย

————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#ฉีดวัคซีน

#แรงงานต่างด้าว

# PATTAYABLUEZONE

#พัทยา

#โควิด19

#พื้นที่ท่องเที่ยวนำร่อง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.