ก้าวสำคัญ!! ผลักดัน “ไทยแลนด์ฮาลาลฮับ” บุกตลาดโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” เป็นประธานในการเปิดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ (ITBS)

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 พล.ต.ต. รินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอ อำลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.จุฑามาส ศตวุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและประธานโรงเรียนธุรกิจการขนส่งการค้าระหว่างประเทศ

(ITBS) ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Facebook Live เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรในสถานประกอบการ รองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของประเทศไทยที่จะเติบโตในอนาคต

โดยนาย อลงกรณ์ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปภาคการเกษตรไทยของดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อโซ่อุปทาน พร้อมกำหนดนโยบายไทยแลนด์ฮาลาลฮับเพื่อให้ไทยเป็นประเทศผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและผลผลิตเกษตรมาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดเป้าหมายใหม่กลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ล้านคน และผู้บริโภคสินค้าฮาลาลที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลก โดยในปี 2020 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลทั่วโลก มีมูลค่า 1,533,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (48,004,350 ล้านบาท) และประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,285,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 71,545,354 ล้านบาท) ในปี 2026 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20% คิดเป็นมูลค่าเพิ่มปีละ 560 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (16.8 ล้านล้านบาท) ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่จะสามารถเพิ่มการส่งออกสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆ สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการของไทยในยุคโควิด 19

————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#ไทยแลนด์ฮาลาลฮับ

#ฮาลาล

#การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

#ปฏิรูปภาคการเกษตรไทย

#การผลิต

#การส่งออก

#อาหาร

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.