“ชัยธวัช” นำทีมก้าวไกลแถลงจุดยืน!! ลุยแก้ ม.112 ยันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

“ก้าวไกล” ยังดื้อ เข็นแก้มาตรา 112 เตรียมยื่นประธานสภาฯ ยันไม่ขัดแย้งมาตรา 6 อ้าง ป้องกันไม่ไปใช้กลั่นแกล้งทางการเมือง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564 ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล แถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการยื่นร่างพระราชบัญญัติของพรรคก้าวไกลว่า ก่อนหน้านี้ทางพรรคก้าวไกลได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 ฉบับประกอบด้วย

(1) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

(3) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(4) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

และ (5) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาททั้งหมด ทั้งหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไป รวมทั้งความผิดฐานดูหมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อประกันเสรีภาพในการแสดงออก

โดยนายชัยธวัช ยังกล่าวว่า ความคืบหน้าจนถึงขณะนี้ปรากฏว่า มีร่างกฎหมายเพียง 4 ฉบับแรกเท่านั้น ที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษกูร เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับสุดท้าย ซึ่งมีการแก้ไข ม.112 ด้วยนั้น ได้ถูกแย้งโดยสำนักการประชุม สภาผู้แทนราษกูร และประธานสภาผู้เทนราษฎรว่ามีบทบัญญัติที่อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 ที่ว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้”

นายชัยธวัช  กล่าวอีกว่า โดยสาระสำคัญในร่างกฎหมายที่มีการแก้ไข ม.1 12 ของพรรคก้าวไกลนั้น เป็นการย้ายความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ฯ ตามมาตรา 112 ออกจากหมวดความผิดต่อความมั่นคงของรัฐไปกำหนดเป็นลักษณะความผิดใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของโครงสร้างของบทบัญญัติ อัตราโทษ การยกเว้นความผิด การยกเว้นโทษ และผู้ร้องทุกข์ ดังนี้

1.) อัตราโทษลดลงมา จากสูงสุด 15 ปี ให้เหลือไม่เกิน 1 ปี และไม่กำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไว้ และมีการลงโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับเพื่อให้ได้สัดส่วนตามสภาพความผิด

2.) กำหนดตัวบุคคลที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษ โดยให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดลักษณะนี้

3.) ผู้ใดติชมแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต เพื่อรักษาไว้ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด

ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลที่ตกค้างอยู่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมโดยเร็ว ทั้งนี้ การเสนอของพรรคก้าวไกลเป็นข้อเสนอที่อยู่ตรงกลางสามารถพูดคุยกันได้โดยใช้เวทีสภาในการพูดคุยเรื่องความเห็นต่างทางการเมือง ซึ่งหากไม่ดำเนินการอะไรเลยสุดท้ายจะไม่ได้รับการแก้ไขและอาจจะทำให้มีปัญหาทางการเมืองตามมา

ด้านนายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงมติที่ประชุมร่วมพรรคฝ่ายค้านในขณะนี้ว่า ยังไม่มีพรรคการเมืองใดที่แสดงจุดยืนดังกล่าวเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกล ขณะเดียวกันก็ไม่มีพรรคใดที่มีความเห็นใกล้เคียงกับพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกัน โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะใช้กลไกสภาในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ

——————————————————

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง

#ก้าวไกล

#มาตรา112

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.