สวนสัตว์เชียงใหม่-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ไนท์ซาฟารี ร่วมหารือจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง High Season

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์และสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งสามหน่วยงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วง high season และตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเปิดประเทศ โดยมี นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคุณฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครและผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

———————————————–

#NewsandTalk

#Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#สวนสัตว์เชียงใหม่

#อุทยานหลวงราชพฤกษ์

#ไนท์ซาฟารี

#ส่งเสริมการท่องเที่ยว

#เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.