ด่วน!! “บิ๊กตู่” เซ็นแต่งตั้ง “นิโรธ” นั่งประธานวิปรัฐบาลคนใหม่

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 299 / 2564 วันที่ 5 พ.ย.เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) และ (9) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ประกอบกับมาตรา 182 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แต่งตั้ง นายนิโรธ สุนทรเลขา เป็นประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบตามแบบแผนระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานสมาชิกสมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆ นิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่น

#NewsandTalk #Ratchatanews.com

#ChiangMaiTalkNewspaper

#การเมือง #บิ๊กตู่ #ประยุทธ์จันทร์โอชา

#นิโรธสุนทรเลขา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.