เชียงใหม่จัดกิจกรรม Kick off ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและPM 2.5

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2565 (Kick off) มุ่ง “ขยายผลพัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน เพื่อเชียงใหม่ ฟ้าใส ไร้มลพิษ”  โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ จากความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#Kickoff #การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า #PM2.5

#เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.