เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเปิดกิจกรรมประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนร่วมประกวดกระทงออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวเชิญชวนเยาวชน ประชาชนทั่วไปและห้างร้านต่างๆ ร่วมออกแบบและสร้างสรรค์กระทง ในกิจกรรมประกวดกระทงออนไลน์ หัวข้อ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” ให้มีความเชื่อมโยงหรือบ่งบอกถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีความปลอดภัยและยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ พร้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย

สำหรับกิจกรรมการประกวดกระทงออนไลน์ “กระทงสัตว์ป่า เริงร่าวันเพ็ญ” มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้-วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 และส่งผลงานกระทง ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อคัดเลือกผลงานกระทง 10 ผลงาน ในการประกวดช่องทางออนไลน์ Facebook ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และประกาศผลรางวัล ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด สามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคลหรือแบบทีม โดยสมัครได้ทีมละไม่เกิน 3 คน และผู้ที่สมัคร 20 ทีมแรก จะได้รับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทีมละ จำนวน 2 ใบ

ทั้งนี้ รางวัลในการประกวดฯ แบ่งออกเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท, รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท, รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท, รางวัลสำหรับผู้ร่วมโหวต จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ที่ร่วมโหวตกระทงออนไลน์ เป็นบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 2 ใบ อีกด้วย

ผู้ที่สนใจส่งผลงานกระทงเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและรับใบสมัคร ได้ที่  https://bit.ly/LoyKratongCNX64 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 084-2465563 หรือช่องทางออนไลน์ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ LineOA : @nightsafari

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #กระทงสัตว์ป่าเริงร่าวันเพ็ญ

#ประกวดกระทงออนไลน์ #สำนักงานพัฒนาพิงคนครองค์การมหาชน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.